Vad betyder egentligen bokföringsskyldighet?

Vad är bokföringsskyldighet, gäller det mig och vad betyder det egentligen?

Det innebär att du ska bokföra alla dina affärshändelser så att det kan presenteras i vad man kallar för registerordning, det vill säga i den ordning posterna har registrerats.

Du måste också se till att det finns verifikationer för alla dina bokföringsposter. En verifikation kan vara en faktura, ett kvitto, ett skuldebrev, ett kontoutdrag eller annat underlag som innehåller informationen om affärshändelsen.

I slutet av varje räkenskapsår skall du sen avsluta med ett bokslut och en årsredovisning. Tänk även på att arkivera all räkenskapsinformation under minst 7 år.

Tycker du att detta verkar krångligt? Ingen fara, kontakta oss så berättar vi mera.

 

Till toppen