Vad är företagsform?

Företagsform, även kallat bolagsform, är den form ett företags drivs i och väljs när företaget startas.

Olika företagsformer fungerar på olika sätt. Vilken företagsform som passar bäst till ditt företag beror på vilka förutsättningar som finns om du ska starta ensam eller med flera, och vilket typ av verksamhet du ska driva.

Bland annat betraktas du som anställd i vissa företag, medan du inte gör det i andra företag. Ägarens personliga ansvar skiljer sig också mellan de olika företagsformerna.

Välj till exempel mellan aktiebolag, enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, eller ekonomisk förening, ideell förening eller samfällighetsförening. Verkar det krångligt? Ingen fara, vi hjälper dig! Kontakta oss så kommer vi gemensamt fram till vilken typ av bolagsform som passar dig bäst.

 

 

Till toppen