Revisor eller Redovisningskonsult?

Här reder vi ut de olika begreppen!

Redovisning och revision är 2 begrepp som inte sällan blir förväxlade med varandra. Förenklat kan man säga att en redovisningsekonom/redovisningskonsult ska rådgiva och utföra redovisningen. Medan revisorn har till uppgift att kontrollera och granska.

Alltså, en redovisningskonsult utför de tjänster ditt företag behöver för sin fortlöpande administration, tex bokföring, bokslut, inkomstdeklarationer, rådgivning mm medan revisorn har en granskande roll vilket ska utmynna i ett oberoende granskningsintyg.

Lite som att du tar bilen till verkstaden för service och reparation innan du besiktiga bilen hos Svensk bilprovning.

 

Dock har inte alla revisionsplikt! Vill du ta reda på hur revisionsplikten ser ut så klicka in dig på följande länk  https://www.far.se/aktuellt/far-bloggen/2022/september/far-bloggen-om-nar-revisionsplikten-intrader-och-upphor/

 

Till toppen