Vad är penningtvättslagen?

Penningtvättslagen syftar till att förhindra finansiell verksamhet och att annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Penningtvätt är ett allvarligt samhällsproblem och är ofta kopplat till exempelvis narkotikabrott, människohandel och skatteundandragande.

Penningtvätt är en verksamhet där svarta pengar, det vill säga pengar som förtjänats olagligt, överförs på så sätt att pengarna tycks vara legalt förtjänade, eller kan användas för privat konsumtion utan att det väcker misstankar. Det finns ingen nedre gräns för belopp där penningtvätt kan misstänkas.

Vi på Diem omfattas självklart av penningtvättslagen och utbildar vår personal kontinuerligt. Vi ska ha god kundkännedom och ha rutiner för riskbedömning. Vi jobbar aktivt för att förhindra att vi själva eller våra kunder riskerar att bli inblandade i penningtvätt. Alla misstänkta beteenden ska rapporteras till Finanspolisen.

Klicka här så kan ni läsa mer på Finansinspektionens sida.

Till toppen