Våra medarbetare

Helena Bengtson Wackt

Kontorschef / VD                                            Aukt redovisningskonsult SRF

Karin Haeger

Aukt redovisningskonsult SRF

0171-850 56

Inger Torstensson

Aukt redovisningskonsult SRF

0171-850 52

Mia Rosling

Administratör

0171-856 62

Åsa Lindberg

Aukt redovisningskonsult SRF

0171-856 61

asa@diemekonomi.se

Mia Kaneberg Schön

Aukt lönekonsult SRF/ Redovisningskonsult

0171-850 59

Annelie Lenell

Aukt lönekonsult SRF / Aukt Redovisningskonsult SRF

Dzana Music

Redovisningskonsult

Anna Winterberg

Redovisningskonsult

Sara Österlund

Redovisningskonsult

Nina Melander

Aukt Redovisningskonsult SRF

0171-856 60

Michaela Lundin

Redovisningskonsult

Camilla Westerberg

Redovisningskonsult

Ann-Karin Lundell

Redovisningskonsult

Karin Smedlund

Aukt redovisningskonsult SRF

Louise Bodin

Redovisningskonsult