Måste man spara papperskvittot?

Många av våra kunder frågar oss om man måste spara papperskvittot efter att man skannat eller på annat sätt läst in det till elektronisk form.

Kort sagt, JA. Kvitton är en del av din räkenskapsinformation och måste sparas i 7 år.

Ett papperskvitto som skannas eller på annat sätt överförs elektroniskt måste sparas i 3 år och därefter räcker det att du behåller den digitala kopian under resterande fyra år.

Om kvittot inte skannas in måste papperskvittot i original sparas i 7 år.

Men hur gör man då med ett utlägg?

När en anställd gör ett inköp för företagets räkning så är det en affärshändelse i företaget. Det gäller oavsett om den anställde betalar med företagets pengar/kort eller sina egna pengar/kort.  Det kvitto som den anställde får tillhör företaget och ska hanteras på samma sätt som om företaget självt gjort inköpet.  Om det rör sig om en papperskopia skall den lämnas till företaget som ska spara det under arkiveringstiden. Är kvittot i elektronisk form, ska företaget spara det i elektronisk form.

Till toppen