Majblomman!

Majblomeföreningens arbete är något som ligger oss väldigt varmt om hjärtat.

I Enköping finns sedan 114 år en lokal Majblommeförening som organiserar skolbarns försäljning av majblommor.

Varje år bidrar vi på Diem både genom att köpa in majblommor till alla på företaget men vi är även med och skänker ett bidrag till de årliga sommarkollodaglägren som anordnas i Bredsand

Många barn har idag inte möjlighet att åka på semester under sommarlovet. Syftet med daglägret är just att ge barn från Enköpings kommun tillfälle att byta miljö under en sommarvecka, att få bada och leka, träffa nya kompisar, lära känna nya vuxna och förhoppningsvis få härliga sommarminnen.

Majblommeföreningen i Enköping planerar nu för trettonde året i rad, i samarbete med Enköpings kommun och Svenska kyrkan/Enköpings församling, två dagläger under sommaren 2022 för barn mellan 8 och 12 år. Varje läger pågår vardagar under en vecka och har plats för ca 25 barn.

Vi känner oss mycket stolta över att kunna hjälpa till att bidra till denna verksamhet.

Lägren är kostnadsfria för barnen liksom transporterna till och från Bredsand. Barnen serveras frukost, lunch och mellanmål. De köps också in lek- och idrottsmateriel till aktiviteterna.

Vill du vara med och hjälpa så kan du sätta in valfritt bidrag  på Majblommeföreningens bankgiro nr 837-8382.

Till toppen