Lönehantering

Diem har lönekonsulter som hjälper sina uppdragsgivare med hela eller delar av företagets lönefunktion.
En lönekonsult kan hjälpa till med löneberäkning, arbetsgivardeklaration, rapportering, lönerelaterad redovisning mm. Vi fungerar även som rådgivare och bollplank till våra kundföretag. Diems lönekonsulter jobbar i ett team där alla arbetar enligt samma arbetssätt och enhetliga processer, vilket är en trygghet både för er som företag och oss på Diem.

Rådgivning

Våra lönekonsulter kan också hjälpa dig med uppsättning av system och rutiner, beräkning av förmåner, löneväxling, nyckeltal och vissa HR frågor.

Löneberäkning

En lönekonsult arbetar med lönefrågor, som inkluderar både HR och redovisning. Att få fram lönebesked kräver kunskap och information, vilket kan innebära lika många behov att uppfylla som antalet anställda som får lön. Sverige har en komplex löneprocess och lönehanteringen kräver rätt kompetens. Den moderna löneprocessen i kombination med allt mer komplexa lagar och regler, self-service och ökad globalisering ställer ökade krav på löneyrket. Att arbeta med lön är ett område i ständig förändring. Vi på Diem ser till att våra konsulter ständigt håller sig uppdaterade på nya lagar och regler.

Kollektivavtal

I Sverige finns närmare 650 olika kollektivavtal och varje bransch har sina särskilda bestämmelser, så det är många olika riktlinjer och tillämpningar att hålla reda på. En lönekonsult kan hjälpa dig att hitta i denna djungel.

Ute på företaget eller från vårt kontor

Vi kan komma ut till ditt företag och utföra tjänsterna, alternativt gör vi det från vårt kontor. Vi ser till att gemensamt hitta den bästa lösningen för just ditt företag.

Vill du veta mer?

Våra skickliga medarbetare brinner för att ert företagande ska vara så enkelt som möjligt. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om vad vi kan göra för dig och ditt företag!

Diemfamiljen Emblem