Lärande organisation.

Vi på Diem försöker hela tiden lära oss av varandra. Vi har bland annat minikurser inne på kontoret, vi delar med oss av information vi fått på utbildningar och vi lägger även upp programtips i vår interna chatt. För oss handlar det om ett livslångt lärande där man strävar efter att utvecklas och förbättras.

I den digitala värld vi lever i nu gäller det att hänga med och hela tiden vara uppmärksam både ut mot kund och in mot personalen.

Frågan är då hur man kan få en lärande organisation? Ja, det finns lite att tänka på men bland annat så är det viktigt med en kultur som uppmuntrar ständigt lärande. Bra ledare som stöttar och är förebilder och medarbetare som vill driva sitt eget lärande.

Uppföljning av utfört arbete. Vad har gått bra? Varför det? Vad har gått mindre bra? Vad kan vi lära oss av det?

Gå bredvid en kollega/kollegor och lära sig mer.

Diskutera hur vårt samarbete fungerar och vad vi kan göra bättre?

Allt detta gör att vi tillsammans skapar de bästa förutsättningar för den där viktiga kompetensutvecklingen!

Till toppen