Har du koll på din körjournal?

Har du koll på reglerna kring din eller företagets körjournaler?

Det bästa sättet att visa att du inte använder arbetsgivarens bil privat är att ha en körjournal.

I körjournalen antecknar du alla resor, både privata och i tjänsten.

Även för dig som har en förmånsbil kan det vara viktigt med körjournal för att kunna skilja på privata resor och resor i tjänsten.

En körjournal bör innehålla mätarställning vid årets början och vid årets slut.

Utöver det bör körjournalen även ha följande uppgifter:

  • Aktuellt år
  • Bilens registreringsnummer
  • Anteckningar om bilförare och tankning med mera.
  • Datum och mätarställning vid resans start och slut
  • Adress från vilken resan startade till adress där resan avslutades
  • Ärende/syfte med resan
  • Hur många kilometer den anställda kör varje resa
  • Vilka företag, platser, eller kontaktpersoner den anställda har besökt (behövs inte vid privata resor)
Till toppen