Viktiga dagar 2021

Här listar vi SRF konsulternas kalendarium med viktiga datum för dig att ha koll på 2021.

September 2021

tis 21/9

Kom ihåg!

Moms – periodisk sammanställning – blankett
Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för augusti 2021 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

http://www.srfkonsult.se

mån 27/9

Kom ihåg!

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst
Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för augusti 2021 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Större företag
Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska
– arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för augusti 2021 ha kommit in till Skatteverket
– moms för augusti 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto.

Moms – helårsredovisning – EU-handel
Du som redovisar moms per helår och hade bokslut 31 juli 2021 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. Har du moms att betala ska den vara betald.

http://www.srfkonsult.se

tor 30/9

Kom ihåg!

Årsredovisning
Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2021-02-28 ska ha kommit in till Bolagsverket.

http://www.srfkonsult.se

Oktober 2021

tis 12/10

Kom ihåg!

Debiterad preliminärskatt
Din debiterade preliminärskatt ska vara inbetald på Skatteverkets konto.

Extra skatteinbetalning
Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskatt på mer än 30 000 kr. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutade:
– 31 juli 2021
– 31 augusti 2021

Mindre företag
Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska
– moms för augusti 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad
– arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto
– momsdeklaration för augusti 2021 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad
– arbetsgivardeklaration, AGI, för september 2021 ska ha kommit in till Skatteverket.

Större företag
Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto.

http://www.srfkonsult.se

ons 20/10

Kom ihåg!

Moms – periodisk sammanställning – blankett
Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september 2021 och tredje kvartalet 2021 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Moms – elektroniska tjänster (MOSS)
Du som är registrerad i MOSS (särskild ordning för redovisning av moms på försäljning av elektroniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder) ska ha skickat in MOSS-deklarationen och betalat momsen för tredje kvartalet 2021 till Skatteverket.

http://www.srfkonsult.se

mån 25/10

Kom ihåg!

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst
Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september 2021 eller tredje kvartalet 2021 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

http://www.srfkonsult.se

tis 26/10

Kom ihåg!

Större företag
Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska
– arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för september 2021 ha kommit in till Skatteverket
– moms för september 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto.

Moms – helårsredovisning – EU-handel
Du som redovisar moms per helår och hade bokslut 31 augusti 2021 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. Har du moms att betala ska den vara betald.

http://www.srfkonsult.se

November 2021

mån 1/11

Kom ihåg!

Årsredovisning
Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2021-03-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

Inkomstdeklaration – blankett
Sista dagen att lämna en Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 på papper för juridiska personer med räkenskapsår som slutade:
– 31 januari 2021
– 29 februari 2021
– 31 mars 2021
– 30 april 2021

Fastighetsdeklaration
Fastighetsdeklaration till 2022 års fastighetstaxering av alla småhus ska vara lämnad.

http://www.srfkonsult.se

fre 12/11

Kom ihåg!

Debiterad preliminärskatt
Din debiterade preliminärskatt ska vara inbetald på Skatteverkets konto.

Underskott av slutlig skatt
Inbetalning av kvarskatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Gäller fysiska personer och enskilda näringsidkare som fick slutskattebesked i augusti 2021 samt juridiska personer med räkenskapsår som slutade:
– 31 juli 2020
– 31 augusti 2020

Mindre företag
Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska
– moms för juli-september 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag har tremånadersmoms
– moms för september 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad
– arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto
– momsdeklaration för juli-september 2021 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag har tremånadersmoms
– momsdeklaration för september 2021 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad
– arbetsgivardeklaration, AGI, för oktober 2021 ska ha kommit in till Skatteverket.

Större företag
Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto.

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – blankett
Om ditt företag redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska
– momsdeklarationen på papper ha inkommit till Skatteverket och
– momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den
– 31 januari 2021
– 29 februari 2021
– 31 mars 2021
– 30 april 2021

http://www.srfkonsult.se

mån 22/11

Kom ihåg!

Moms – periodisk sammanställning – blankett
Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för oktober 2021 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

http://www.srfkonsult.se

tor 25/11

Kom ihåg!

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst
Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för oktober 2021 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

http://www.srfkonsult.se

fre 26/11

Kom ihåg!

Större företag
Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska
– arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för oktober 2021 ha kommit in till Skatteverket
– moms för oktober 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto.

Moms – helårsredovisning – EU-handel
Du som redovisar moms per helår och hade bokslut 30 september 2021 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. Har du moms att betala ska den vara betald.

http://www.srfkonsult.se

tis 30/11

Kom ihåg!

Årsredovisning
Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2021-04-30 ska ha kommit in till Bolagsverket.

http://www.srfkonsult.se

December 2021

ons 1/12

Kom ihåg!

Inkomstdeklaration – e-tjänst
Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 elektroniskt för juridiska personer med räkenskapsår som slutade:
– 31 januari 2021
– 28 februari 2021
– 31 mars 2021
– 30 april 2021

Preliminär inkomstdeklaration
Senast denna dag ska preliminär inkomstdeklaration ha kommit in till Skatteverket avseende beskattningsåret 2022 för bland annat fysiska personer och enskilda näringsidkare.

http://www.srfkonsult.se

mån 13/12

Kom ihåg!

Debiterad preliminärskatt
Din debiterade preliminärskatt ska vara inbetald på Skatteverkets konto.

Mindre företag
Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska
– moms för oktober 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad
– arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto
– momsdeklaration för oktober 2021 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad
– arbetsgivardeklarationen, AGI, för november 2021 ska ha kommit in till Skatteverket.

Större företag
Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto.

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – e-tjänst
Om ditt företag redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska
– momsdeklarationen vara lämnad i Skatteverkets e-tjänst och
– momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den
– 31 januari 2021
– 28 februari 2021
– 31 mars 2021
– 30 april 2021

http://www.srfkonsult.se

ons 15/12

Kom ihåg!

Inkomstdeklaration – blankett
Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 på papper för juridiska personer med räkenskapsår som slutade:
– 31 maj 2021
– 30 juni 2021

http://www.srfkonsult.se

mån 20/12

Kom ihåg!

Moms – periodisk sammanställning – blankett
Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för november 2021 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

http://www.srfkonsult.se

mån 27/12

Kom ihåg!

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst
Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för november 2021 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Moms – helårsredovisning – EU-handel
Du som redovisar moms per helår och hade bokslut 31 oktober 2021 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. Har du moms att betala ska den vara betald.

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – blankett
Om ditt företag redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska
– momsdeklarationen på papper ha inkommit till Skatteverket och
– momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den
– 31 maj 2021
– 30 juni 2021

Större företag
Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska
– arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för november 2021 ha kommit in till Skatteverket
– moms för november 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto.

http://www.srfkonsult.se

Vill du veta mer?

Våra skickliga medarbetare brinner för att ert företagande ska vara så enkelt som möjligt. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om vad vi kan göra för dig och ditt företag!

Diemfamiljen Emblem