Viktiga dagar 2022

Här listar vi SRF konsulternas kalendarium med viktiga datum för dig att ha koll på 2022.

Juni 2022

tor 30/6

Kom ihåg!

IOSS-deklaration

Företag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSS-deklarationen.

Moms på IOSS

Företag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt IOSS-deklarationen.

Preliminär inkomstdeklaration

Den preliminära inkomstdeklarationen för föregående beskattningsår ska ha kommit in till Skatteverket.

Beslut om fastighetstaxering

Beslut om fastighetstaxering skickas ut via post till fastighetsägare utan digital brevlåda.

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2021-11-30 ska ha kommit in till Bolagsverket.

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna
http://www.srfkonsult.se

Juli 2022

fre 1/7

Kom ihåg!

Inkomstdeklaration – blankett

Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 på papper för juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

– 30 september 2021

– 31 oktober 2021

– 30 november 2021

– 31 december 2021

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna

http://www.srfkonsult.se

tis 12/7

Kom ihåg!

Debiterad preliminärskatt

Debiterad preliminärskatt ska vara inbetald på Skatteverkets konto.

Underskott av slutlig skatt

Inbetalning av kvarskatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

– 31 januari 2022

– 28 februari 2022

– 31 mars 2022

– 30 april 2022

Mindre företag

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska:

*moms för maj 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto om företaget redovisar moms varje månad
*arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto

*momsdeklaration för maj 2022 ha kommit in till Skatteverket om företaget redovisar moms varje månad

*arbetsgivardeklaration, AGI, för juni 2022 ska ha kommit in till Skatteverket.

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna

http://www.srfkonsult.se

ons 20/7

Kom ihåg!

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni 2021 eller andra kvartalet 2021 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna

http://www.srfkonsult.se

mån 25/7

Kom ihåg!

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni 2021 eller andra kvartalet 2021 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna

http://www.srfkonsult.se

tis 26/7

Kom ihåg!

Större företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska:

*arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för juni 2022 ha kommit in till Skatteverket
*moms för juni 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto.

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna

http://www.srfkonsult.se

Augusti 2022

mån 1/8

Kom ihåg!

OSS-deklaration

Företag anslutna OSS – One Stop Shop ska ha skickat in OSS-deklarationen.

Moms på OSS

Företag anslutna till importordningen genom OSS – One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt OSS-deklarationen.

IOSS-deklaration

Företag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSS-deklarationen.

Moms på IOSS

Företag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt IOSS-deklarationen.

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2021-12-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

Inkomstdeklaration – e-tjänst

Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 elektroniskt för juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

– 30 september 2021

– 31 oktober 2021

– 30 november 2021

– 31 december 2021

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna

http://www.srfkonsult.se

fre 12/8

Kom ihåg!

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om det beräknas med kvarskatt på mer än 30 000 kr. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

– 31 maj 2022

– 30 juni 2022

Större företag

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska:

*debiterad preliminärskatt vara bokförd på Skatteverkets konto

*arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2022 vara bokförda på Skatteverkets konto.

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna

http://www.srfkonsult.se

ons 17/8

Kom ihåg!

Mindre företag

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska:

*debiterad preliminärskatt vara inbetald på Skatteverkets konto
*arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto
*moms för april – juni 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto om företaget har tremånadersmoms
*moms för juni 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto (om företaget redovisar moms varje månad)
*momsdeklaration för april – juni 2022 ha kommit in till Skatteverket om företaget har tremånadersmoms
*momsdeklaration för juni 2022 ha kommit in till Skatteverket om företaget redovisar moms varje månad
*arbetsgivardeklaration, AGI, för juli 2022 ska ha kommit in till Skatteverket.

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – e-tjänst

Om företaget redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska:

*momsdeklarationen vara lämnad i Skatteverkets e-tjänst och
*momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den:
*

*- 30 september 2021
*- 31 oktober 2021
*- 30 november 2021
*- 31 december 2021

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna

http://www.srfkonsult.se

mån 22/8

Kom ihåg!

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juli 2021 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna

http://www.srfkonsult.se

tor 25/8

Kom ihåg!

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juli 2021 till Skatteverket om e-tjänsten används.

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna

http://www.srfkonsult.se

fre 26/8

Kom ihåg!

Större företag

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska:

*arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för juli 2021 ha kommit in till Skatteverket

*moms för juli 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto.

Moms – helårsredovisning – EU-handel

Företag som redovisar moms per helår och hade bokslut 30 juni 2021 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. Har företaget moms att betala ska den vara betald.

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna

http://www.srfkonsult.se

ons 31/8

Kom ihåg!

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2022-01-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna

http://www.srfkonsult.se

September 2022

mån 5/9

Kom ihåg!

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om det beräknas bli kvarskatt på högst 30 000 kr. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

– 31 januari 2022

– 28 februari 2022

– 31 mars 2022

– 30 april 2022

Inkomstdeklaration 2 öppnar

E-tjänsten Inkomstdeklaration 2 öppnar. Har företaget en digital brevlåda skickas inkomstdeklarationen till den i samband med att e-tjänsten öppnar.

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna

http://www.srfkonsult.se

mån 12/9

Kom ihåg!

Debiterad preliminärskatt

Debiterad preliminärskatt ska vara inbetald på Skatteverkets konto.

Underskott av slutlig skatt

Inbetalning av kvarskatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

– 31 maj 2021

– 30 juni 2021

Mindre företag

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska:

*moms för juli 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad

*arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto

*momsdeklaration för juli 2022 ha kommit in till Skatteverket om företaget redovisar moms varje månad

*arbetsgivardeklaration, AGI, för augusti 2022 ska ha kommit in till Skatteverket.

Större företag

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto.

Fastighetsdeklaration

Skatteverkets e-tjänst Fastighetsdeklaration, lantbruk öppnar.

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna

http://www.srfkonsult.se

tis 20/9

Kom ihåg!

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för augusti 2022 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna

http://www.srfkonsult.se

mån 26/9

Kom ihåg!

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för augusti 2022 till Skatteverket om e-tjänsten används.

Större företag

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska:

*arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för augusti 2021 ha kommit in till Skatteverket
*moms för augusti 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto.

Moms – helårsredovisning – EU-handel

Företag som redovisar moms per helår och hade bokslut 31 juli 2022 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. Har företaget moms att betala ska den vara betald.

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna

http://www.srfkonsult.se

fre 30/9

Kom ihåg!

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2021-02-28 ska ha kommit in till Bolagsverket.

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna

http://www.srfkonsult.se

Oktober 2022

ons 12/10

Kom ihåg!

Debiterad preliminärskatt

Debiterad preliminärskatt ska vara inbetald på Skatteverkets konto.

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskatt på mer än 30 000 kr. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

– 31 juli 2022

– 31 augusti 2022

Mindre företag

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska:

*moms för augusti 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad

*arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto

*momsdeklaration för augusti 2021 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad

*arbetsgivardeklaration, AGI, för september 2022 ska ha kommit in till Skatteverket.

Större företag

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto.

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna

http://www.srfkonsult.se

tor 20/10

Kom ihåg!

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september 2021 och tredje kvartalet 2021 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Moms – elektroniska tjänster (MOSS)

Företag som är registrerad i MOSS (särskild ordning för redovisning av moms på försäljning av elektroniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder) ska ha skickat in MOSS-deklarationen och betalat momsen för tredje kvartalet 2022 till Skatteverket.

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna

http://www.srfkonsult.se

tis 25/10

Kom ihåg!

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september 2021 eller tredje kvartalet 2021 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna

http://www.srfkonsult.se

ons 26/10

Kom ihåg!

Större företag

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska:

*arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för september 2021 ha kommit in till Skatteverket

*moms för september 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto.

Moms – helårsredovisning – EU-handel

Företag som redovisar moms per helår och hade bokslut 31 augusti 2021 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. Har företaget moms att betala ska den vara betald.

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna

http://www.srfkonsult.se

mån 31/10

Kom ihåg!

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2022-03-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna

http://www.srfkonsult.se

November 2022

tis 1/11

Kom ihåg!

Inkomstdeklaration – blankett

Sista dagen att lämna en Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 på papper för juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

– 31 januari 2022

– 28 februari 2022

– 31 mars 2022

– 30 april 2022

Fastighetsdeklaration

Fastighetsdeklaration till 2022 års fastighetstaxering av alla lantbruk ska vara lämnad.

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna

http://www.srfkonsult.se

tor 3/11

Kom ihåg!

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om det beräknas med kvarskatt på högst 30 000 kr. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

– 31 maj 2021

– 30 juni 2021

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna

http://www.srfkonsult.se

mån 14/11

Kom ihåg!

Debiterad preliminärskatt

Den debiterade preliminärskatt ska vara inbetald på Skatteverkets konto.

Underskott av slutlig skatt

Inbetalning av kvarskatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Gäller fysiska personer och enskilda näringsidkare som fick slutskattebesked i augusti 2022 samt juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

– 31 juli 2022

– 31 augusti 2022

Mindre företag

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska:

*moms för juli-september 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag har tremånadersmoms
*moms för september 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad
*arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto
*momsdeklaration för juli-september 2022 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag har tremånadersmoms
*momsdeklaration för september 2022 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad
*arbetsgivardeklaration, AGI, för oktober 2022 ska ha kommit in till Skatteverket.
*

Större företag

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto.

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – blankett

Om företaget redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska:

*momsdeklarationen på papper ha inkommit till Skatteverket och
*momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den:
*

– 31 januari 2022

– 28 februari 2022

– 31 mars 2022

– 30 april 2022

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna

http://www.srfkonsult.se

mån 21/11

Kom ihåg!

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för oktober 2022 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna

http://www.srfkonsult.se

fre 25/11

Kom ihåg!

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för oktober 2022 till Skatteverket om e-tjänsten används.

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna

http://www.srfkonsult.se

mån 28/11

Kom ihåg!

Större företag

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska:

*arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för oktober 2022 ha kommit in till Skatteverket
*moms för oktober 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto.

Moms – helårsredovisning – EU-handel

Företag som redovisar moms per helår och hade bokslut 30 september 2022 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. Har företaget moms att betala ska den vara betald.

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna

http://www.srfkonsult.se

ons 30/11

Kom ihåg!

IOSS-deklaration

Företag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSS-deklarationen.

Moms på IOSS

Företag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt IOSS-deklarationen.

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2022-04-30 ska ha kommit in till Bolagsverket.

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna

http://www.srfkonsult.se

December 2022

tor 1/12

Kom ihåg!

Inkomstdeklaration – e-tjänst

Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 elektroniskt för juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

– 31 januari 2022

– 28 februari 2022

– 31 mars 2022

– 30 april 2022

Preliminär inkomstdeklaration

Senast denna dag ska preliminär inkomstdeklaration ha kommit in till Skatteverket avseende beskattningsåret 2022 för bland annat fysiska personer och enskilda näringsidkare.

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna

http://www.srfkonsult.se

mån 12/12

Kom ihåg!

Debiterad preliminärskatt

Den debiterade preliminärskatt ska vara inbetald på Skatteverkets konto.

Mindre företag

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska:

*moms för oktober 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto om företaget redovisar moms varje månad
*arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto

*momsdeklaration för oktober 2022 ha kommit in till Skatteverket om företaget redovisar moms varje månad

*arbetsgivardeklarationen, AGI, för november 2022 ska ha kommit in till Skatteverket.

Större företag

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto.

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – e-tjänst

Om företaget redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska:

*momsdeklarationen vara lämnad i Skatteverkets e-tjänst och
*momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den:

*

*- 31 januari 2022

*- 28 februari 2022

*- 31 mars 2022

*- 30 april 2022

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna

http://www.srfkonsult.se

tor 15/12

Kom ihåg!

Inkomstdeklaration – blankett

Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 på papper för juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

– 31 maj 2022

– 30 juni 2022

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna

http://www.srfkonsult.se

tis 20/12

Kom ihåg!

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för november 2021 till Skatteverket om pappersblankett används.

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna

http://www.srfkonsult.se

tis 27/12

Kom ihåg!

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för november 2021 till Skatteverket om e-tjänsten används.

Moms – helårsredovisning – EU-handel

Du som redovisar moms per helår och hade bokslut 31 oktober 2021 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. Har du moms att betala ska den vara betald.

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – blankett

Om ditt företag redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska:

*momsdeklarationen på papper ha inkommit till Skatteverket och
*momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den:
*

– 31 maj 2022

– 30 juni 2022

Större företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska:

*arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för november 2022 ha kommit in till Skatteverket
*moms för november 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto.

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna

http://www.srfkonsult.se

Vill du veta mer?

Våra skickliga medarbetare brinner för att ert företagande ska vara så enkelt som möjligt. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om vad vi kan göra för dig och ditt företag!

Diemfamiljen Emblem