Höstbudget 2024

Höstbudgeten 2024 har släppts!
Det var fullt fokus på att hantera inflationen och främst stötta hushållen och välfärden.
Några få punkter berör företagen.
Nedan är ett axplock vad regeringen vill göra enligt budgeten.
Minska regelbördan och administrativa kostnader för företag.
För att korta ner tillståndsprocesser tillsätts ett förenklingsråd och flera myndigheter ges ett förenklingsuppdrag.
Dessutom behöver villkoren för enskilda näringsidkare förbättras.
Höja momsgränsen för småföretag.
En höjning av omsättningsgränsen föreslås från dagens 80 000 till 120 000. Det innebär att färre småföretag skulle behöva redovisa moms. (Detta föreslås träda ikraft först 2025).
Det här berör den privata plånboken.
*Uppräkningen av skiktgränsen för statlig inkomstskatt pausas.
*Uppräkningen av brytpunkten ligger kvar på samma nivå som för 2023.
*Öka jobbskatteavdraget.
*Höjt tak för ROT-avdrag 2024 från 50 000 kr till 75 000 kr. Samtidigt separeras taket för RUT-avdraget.
Har ni några frågor och funderingar, kontakta oss på 0171-278 50
Till toppen