Ekonomistyrning

De siffror som finns i den löpande redovisningen och i de olika balans- och resultatrapporterna innehåller mycket intressanta fakta när man analyserar dem. En god ekonomistyrning ger dig möjligheter att effektivisera verksamheten och förbättra företagets resultat, men den är också ett viktigt redskap när du pratar med banker och andra kreditgivare. En annan viktig del av företagets ekonomi som kanske också hamnar i skymundan av kärnverksamheten är budgetering och kalkylering. Vi hjälper dig så du vet hur framtiden ser ut!

Resultatbudget

Resultatbudgeten, som är en prognos över planerade intäkter och kostnader, är kanske det viktigaste verktyget för att styra företagets ekonomi. Budgeten stäms löpande av mot faktiskt utfall och du får underlag för många viktiga beslut.

Likviditetsbudget

I likviditetsbudgeten får du en bild av hur kassaflödet ser ut under den kommande perioden. Detta ger dig en möjlighet att planera och agera, och därmed undvika obehagliga överraskningar. Genom att hålla koll på likviditetsbudgeten kan du också undvika kreditkostnader, och kanske till och med få bättre avkastning på det kapital som inte behövs i bolaget under den närmaste tiden.

Kalkylering

Du använder säkert någon form av kalkyl i ditt företaget, exempelvis för att prissätta dina produkter eller tjänster. Men det finns en mängd olika verktyg som ger dig underlag för beslut för att göra företaget mer lönsamt. Vi hjälper dig ta fram de kalkyler som passar ditt företag bäst.

Nyckeltalsanalyser

Genom att analysera olika nyckeltal i företagets redovisning och bokslut kan du få viktiga besked om vart företaget är på väg ekonomiskt. Dessa nyckeltal kan också jämföras med liknande företag för att se inom vilka områden du kan förbättra företaget. Att analysera nyckeltal kan både ske löpande under året och i samband med bokslut.

Vill du veta mer?

Våra skickliga medarbetare brinner för att ert företagande ska vara så enkelt som möjligt. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om vad vi kan göra för dig och ditt företag!

Diemfamiljen Emblem