Låt oss hjälpa dig med bokföringen!

Bokföring och redovisning är vad de flesta förknippar med en redovisningsbyrå. Och det är grunden i vår verksamhet. Men vi kan mycket mer. Vi har ett heltäckande tjänsteutbud inom hela redovisningsområdet och vi arbetar med såväl större som mindre företag, i alla branscher. Alla medarbetare har lång erfarenhet inom redovisning och flera är auktoriserade redovisningskonsulter. Vi har goda kontakter med revisorer och samarbetar även med den revisor du valt.

Löpande bokföring och avstämningar

I den löpande bokföringen ser vi till så att företagets transaktioner och andra bokföringshändelser blir bokförda i tid och på rätt sätt. Vi ser också till så att kostnader och intäkter hamnar på rätt period, vilket är en förutsättning för att dina rapporter ska bli rättvisande. Varje månad/kvartal får du avstämda balans- och resultatrapporter.

Kund- och leverantörsreskontra

Korrekt upprättade och underhållna kund- och leverantörsreskontror gör att du har full kontroll på exempelvis hur din försäljning fördelas på olika kunder och om kundfakturor är obetalda.

Skattedeklarationer

Vi ser till så att moms samt personalskatt och arbetsgivaravgifter deklareras till Skatteverket i rätt tid. Du får sedan ett meddelande om hur mycket som ska betalas in och vilken dag det ska ske. Vi kan även mot fullmakt göra själva inbetalningen.

Betalningar

Vi kan sköta om företagets leverantörsbetalningar och betalning av skatter. Vi kan även ta hand om företages löner och utbetalning av dessa. Läs mer under fliken ”Löner”

Fakturering

Vi kan även ta hand om företagets fakturering. Att få in pengar är livsviktigt för ett företag, men faktureringen är ofta något som skjuts upp till ett senare tillfälle. Vi kan också sköta om betalningsbevakning och kravhantering, så att du kan fokusera på kärnverksamheten och att bibehålla dina goda kundrelationer. Om du belånar eller säljer dina fakturor så samarbetar vi med din kreditgivare för att denna hantering ska fungera smidigt.

 

Vill du veta mer?

Våra skickliga medarbetare brinner för att ert företagande ska vara så enkelt som möjligt. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om vad vi kan göra för dig och ditt företag!

Diemfamiljen Emblem